bultechnoplast

BULTECHNOPLAST.COM

Клъстер “Бултехнопласт” работи активно за насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни институции в областта на пътната безопаснот и производството на технически средства за подобряване на пътната безопасност за създаване на благоприятни условия за развитието им, повишаване на тяхната конкурентно способност на национално и международно равнище.

Начало